A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)

';

Április 30-án elstartolt és azóta is folyamatosan nyitva van a GINOP Plusz-1.4.3-24 kódszámú pályázat, melynek keretében 0%-os kamatozású támogatott hitelt igényelhet a NIKETRANS Targonca Kft., akár 100 000 000 millió Ft összegben!

Elszámolható költségek és korlátaik:

 • Új, technológiai korszerűsítést eredményező eszközök (legalább a projekt 50%-a) és hardverek (maximum a projekt 30%-a) (kizárólag a pályázathoz tartozó VTSZ listán szereplők).
 • Immateriális javak (maximum a projekt 10%-a) (kizárólag a pályázathoz tartozó TESZOR listán szereplők).
 • Képzések (maximum a projekt 5%-a).
 • Max 1 db új elektromos jármű beszerzése (a megújuló energiatermelő eszközzel együtt maximum a projekt 50%-a).
 • Megújuló energiatermelő rendszerek beszerzése (önmagában maximum a projekt 30%-a, elektromos járművel együtt legfeljebb a projekt 50%-a)

Részletes bemutatónk a pályázatról: https://palyazatnet.hu/palyazatok/ginopplusz-14324-kkv-technologia-plusz-hitelprogram?id=a0TJy00000RsNWA

 

Mekkora hitel igényelhető?

A pályázat keretében 10 és 100 millió Ft közötti hitel igényelhető, a pontos igényelhető hitelösszeg a pályázó vállalkozás utolsó lezárt üzleti évének üzemi eredményétől függ, nem haladhatja meg annak tizenötszörösét.

 

Mit jelent az, hogy 0%-os a hitel?

A pályázaton igényelhető hitel kamata 0%-os, illetve további kedvezmény, hogy az alábbi költségek nem kerülnek felszámításra:

 • bírálati díj,
 • szerződéskötési és szerződésmódosítási díj,
 • folyósítási díj,
 • kezelési költség,
 • rendelkezésre tartási jutalék,
 • előtörlesztési díj,
 • szerződésmódosítási díj.

Milyen hosszú futamidőre igényelhető a támogatott hitel?

A futamidőt a kölcsönből beszerzendő új tárgyi eszköznek a Tao. törvény szerinti amortizációja határozza meg, az alábbiak szerint:

 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap,
 • a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap,
 • a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap,
 • a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap,
 • a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 82 hónap.

Ha a projekt tartalmaz minimum 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást, a futamidő a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő hónapban megadott adata alkalmazásával szükséges meghatározni.

Mekkora önerővel kell rendelkezni?

A pályázónak a projekt összköltségének az igényelt hitellel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, de legalább 10-25% közötti mértékkel, a támogatási jogcímek típusától függően. 

 

Milyen biztosítékot kell biztosítania a pályázónak?

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A hitelprogram keretében az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Új gép/berendezés/gépjármú vásárlása esetén a megvásárolt eszköz szolgál fedezetként, míg megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén a kivitelezéssel érintett ingatlant kötelező bevonni fedezetként.

A többi hitelcél vonatkozásában az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog;
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön);
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék;
 • természetes személy, jogi személy készfizető kezessége;
 • hitelintézet által vállalt garancia.

 

Hogyan alakul a törlesztés ütemezése?

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, legfeljebb 18 hónap, (megújuló energia projektelem esetén indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható), a türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

 

FONTOS, hogy a fentebb írt futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák!

 

Mikortól lehet benyújtani a pályázatot?

Április 30. óta lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítőhöz (MFB Pont Plusz).

 

Hol lehet pályázni?

A projekt megvalósítási helye a pályázó Magyarországon, Budapesten kívüli bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Kizárólag egyetlen megvalósítási helyszín adható meg, ahol a projekt megvalósul.

A megvalósítási helynek már a kölcsönkérelem benyújtásakor szerepelnie kell a pályázó cégkivonatában és a futamidő alatt igazolni kell, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.

 

Ez most egy pályázat vagy egy hitelkérelem?

Ez a pályázati konstrukció egy Európai Uniós forrásból finanszírozott kamattámogatott hitel. Ennek megfelelően a szokásos, piaci alapon igényelhető hitelektől eltérően minden olyan állami támogatási szabálynak is meg kell felelnie a kérelemben szereplő beruházásnak, aminek egy klasszikus EU-s pályázati felhíváson kellene. Ezért a felhívás keretében igényelhető hitel egy visszatérítendő EU-s támogatásnak, így pályázatnak minősül, ám a szokásostól kicsit eltérő eljárással. A klasszikus hitelekhez képest ráadásul több és lényegesen bonyolultabb dokumentációt kell benyújtani hitelkérelem keretében.

 

További hírek

Hírlevél